Amacımız

Engelsiz Aksaray Üniversitesi Birimi (Engelsiz ASÜ)  çalışmalarını Aksaray Üniversitesi Rektör Yardımcısına bağlı gerçekleştirmektedir.  2008–2009 eğitim-öğretim yılından itibaren Aksaray Üniversitesinde öğrenim gören öğrenci ve çalışan akademik/idari personele yönelik tarama çalışmaları yapılmaktadır. Yapılacak çalışmalarda işbirliği esas olup paydaşlar tüm daire başkanlıkları,  fakülteler, meslek yüksek okullarında görevli akademik ve idari personel ve öğrenimine devam eden tüm öğrencilerdir.

 

Yükseköğrenime devam eden engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere, 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması Hakkında Kanun gereğince, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan “Yükseköğretim Kurumları Özürlü Öğrenciler Yönetmeliği”nin 8. maddesi uyarınca; Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde “Engelli Öğrenciler Birimi” oluşturulmuştur.

 

Engelsiz Aksaray Üniversitesi Engelsiz Birim olarak amacımız, eğitimine devam eden ve çalışan tüm engelli Aksaraylıların, bilgi ve becerilerini en etkin şekilde kullanarak eğitime, öğretime, sosyal yaşama ve kültürel alanlara eşit bir şekilde katılımlarına destek olmaktır.

 

Bu amaca ulaşabilmek için belirlenen hedeflerimiz;

 

Üniversitemizdeki engelli bireylerin,

-İlk kayıt tarihinden başlayarak belirlenmesi,

-Eğitim, öğretim ve kültürel etkinliklerden, bağımsız olarak yararlanabilmeleri ve çalışma yaşamına en yüksek verimlilikle katılabilmelerini engelleyen

-Ortak kullanıma ait binaları (kafeterya, kütüphane, sağlık merkezleri, yurtlar, derslikler vb.)

 -Ulaşım, yollar ve park yerlerini

- Eğitim, öğretim ve sınav ortamlarını

-Sosyal, kültürel ve sportif etkinlik alanlarını  engellilere uygun hale getirmek,

 -Engellerinden kaynaklanan sorunlarını (fiziksel ve psikolojik rehabilitasyon, sosyal hizmetler vb) danışabilecekleri birimlere yönlendirmek,

-Toplum temelli rehabilitasyon olanaklarından faydalanmalarını  sağlamaktır.

 

 

Engelsiz ASÜ Birim görevlileri Aksaray Üniversitesi’ne bağlı diğer birimler ile işbirliği yaparak konuyla ilgili toplumsal bilinci geliştirmek adına engelli ve engelli olmayan diğer bireylere eğitim hizmetleri vermekle sorumlu olduğunun farkındadır.  Engelsiz ASÜ birimi bireysel gereksinimlere yönelik düzenlemelerde hem‘‘eğitim’’  hem de ‘‘destek’’ sunmayı amaçlayan bir birimi olma özelliği taşımaktadır.

 

Üniversite bünyesinde öğrenci ya da çalışan engellilere ihtiyaç duydukları konularda gerekli desteği vermekle görevlidir. Bu birim tarafından gerçekleştirilen projeler aşağıda sıralanmaktadır:

GETEM e üye  olunması
Engelli öğrencilere sosyal tesisler ve yemekhanede gereksinimleri doğrultusunda destek sağlanması
Kütüphane binasında görme engellilere yönelik olarak kaynak temin edilmesi
Kayıt sırasında engelli öğrencilere yönelik özel bir bölümün oluşturulması
Üniversite bünyesinde oluşturulan öğrenci kulüplerine katılımının desteklenmesi
Fakülte ve yüksekokullarda engelli öğrencilerin özelliklerine uygun fiziki şartların sağlanması çalışmalarına destek verilmesi.
Fakülte ve yüksekokullarda engelli öğrencilere akademik danışmanların atanması

Aksaray Üniversitesinin Değerli Öğrencileri

Sizler ailenizin olduğu kadar bizimde geleceğimizsiniz. Geleceğimizi sizlerin daha iyi şartlarda eğitim almasını sağlayarak güçlendirmek amacındayız. Eğitim-öğretim hayatınıza devam ettiğiniz üniversitemizde sizler için yapılacak düzenlemelerde gereksinimlerinizin neler olduğunu belirtmeniz bizim için önemlidir. Bu sitede yer alan formlar gereksinimleriniz konusunda sizden daha doğru bilgiler almak amacıyla hazırlanmıştır.Formlarda yer alan sorulara vereceğiniz yanıtlar ve bilgilerinizin gizli kalacağından emin olabilirsiniz. Amacımız sadece ‘‘Daha İyi Bir Gelecek İçin, Önceliğimiz Sizlersiniz’’ slogan ile çalışmaktır. Vereceğiniz bilgiler görüş ve önerileriniz sizler için yapılacak akademik, sosyal ve fiziksel düzenlemelere katkı sağlayacaktır.  Teşekkür ederiz.Engelsiz Aksaray Üniversitesi Birimi