Faaliyetler

 30 Nisan 2012 tarihinde Nevşehir Üniversitesinde gerçekleştirilen ‘‘5. Engelsiz Üniversite Birimleri Bölgesel Toplantı”sına üniversitemizi temsilen birim üyelerinden  Arş. Gör. Nilay Kayhan katıldı.

·         Aksaray Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi üyelerinden Arş. Gör. Nilay Kayhan 30 Nisan 2012 tarihinde Nevşehir Üniversitesinde gerçekleştirilen ‘‘5. Engelsiz Üniversite Birimleri Bölgesel Toplantı”sında ‘‘Yükseköğretimde Akademik Erişilebilirlik’’ konulu bir sunum gerçekleştirdi.

·         Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Engelsiz Yaşam Koordinatörlüğü işbirliği çalışmaları sonucunda Aksaray Üniversitesi Merkez Kütüphanemize 4000 adet bilimsel ve akademik yayın içeriğinden oluşan sesli materyal CD  kazandırıldı.

      22-23 Mart 2012 tarihinde Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen 6. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’na üniversitemizi temsilen birim üyelerinden  Arş. Gör. Nilay Kayhan katıldı.Çalıştaya ilişkin bilgiler için tıklayınız.

·         Aksaray Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi üyelerinden Arş. Gör. Nilay Kayhan 28 Şubat 2012 tarihinde Selçuk Üniversitesinde gerçekleştirilen ‘‘4.Engelsiz Üniversite Birimleri Bölgesel Toplantı”sında Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarında Engelsiz Öğrenci Birimlerinin İşleyişi-Cambridge Üniversitesi Örneği” başlıklı sunum ile katıldı.

·         28 Şubat 2012 tarihinde Selçuk Üniversitesinde gerçekleştirilen ‘‘4.Engelsiz Üniversite Birimleri Bölgesel Toplantı”sına üniversitemizi temsilen birim üyelerinden  Arş. Gör. Nilay Kayhan ve Psikolog Buket Vazgeçer katıldı.

·         1-2 Aralık 2011 tarihinde Mersin Üniversitesinde gerçekleştirilen  ‘‘3.Engelsiz Üniversite Birimleri Bölgesel Toplantı”sına üniversitemizi temsilen birim üyelerinden  Arş. Gör. Nilay Kayhan katıldı.Toplantı sonuç raporu  için tıklayınız....

·         22.09.2011 tarihinde Bozok Üniversitesinde gerçekleştirilen “2.Engelsiz Üniversite Birimleri Bölgesel Toplantı”sına üniversitemizi temsilen birim üyelerinden Arş. Gör. Nilay Kayhan katıldı. Toplantı sonuç raporu  için tıklayınız....

·         14.07.2011 tarihinde Erciyes Üniversitesi’nde yapılan “Engelsiz Üniversiteye Doğru” adlı 1. bölgesel toplantıya üniversitemizi temsilen birim üyelerinden Arş. Gör. Nilay Kayhan katıldı. Toplantı sonuç raporu  için tıklayınız....

·         2 Mayıs 2011 tarihinde AB Leonardo da Vinci Programı çerçevesinde Birleşik Krallık Worcester Üniversitesi öncülüğünde Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan tarafından yürütülen ‘‘Qatrain for Students’’ (Q4S) projesine dayalı uluslararası konferansaEğitim Fakültesi Öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Ahmet Kurnaz ve  Aksaray Üniversitesi Engelli Öğrenci Birim üyelerinden Arş. Gör. Nilay Kayhan“Engelli Öğrencilerin Mesleki Eğitimlerinin Uygulama Okulu Öğretmenlerinin Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi” başlıklı çalışmaları ile katıldılar.

·         10-11 Mart 2011 tarihinde Ankara Üniversitesi’nde yapılan V. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayına Arş. Gör. Nilay Kayhan ve Psikolog Buket Vazgeçer katıldılar. Çalıştaya ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız. 

·         17.05.2010 tarihinde Gazi Üniversitesi’ndeki “Engelsiz Üniversite Birimlerinin Yapılandırılması ve İşleyişi” toplantısına Yard. Doç. Dr. Figen Akça ve Psikolog Buket Vazgeçer katıldılar.

·         11-12 Mart 2010 tarihinde Ege Üniversitesinde yapılan IV. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayına Yard. Doç. Dr. Figen Akça ve Psikolog BuketVazgeçer katılmıştır.

·         Birimimizde görev yapan personel tarafından Engelli öğrencilerimizle bire bir iletişime geçilerek ihtiyaçları, sorunları ve birim çalışmalarına destek için görüş ve önerileri sorulmuştur. Bu kapsam içerisinde ihtiyaçları belirlenmiştir. İhtiyaçları belirlemek için öğrencilerimize “Odak bilgi formu” uygulanmıştır. Sonuçlar  rapor halinde özetlenmiştir.Sonuç Raporu için tıklayınız.

·         2009-2010 Eğitim- Öğretim Yılı başlangıcından itibareEngelli Öğrenci Birimimitarafından alınacak kararlara paralel olarak tarama çalışmaları, tarama sonucu engelliliği belirlenen öğrencilere nasıl bir hizmet sunulacağı, okul içinde ve dışında eğitimini etkili bir biçimde sürdürebilmesi için çalışmalara hızla geçilmesi amacıyla taramalar gerçekleştirilmiştir.

·         Altı Nokta Körler Derneği tarafından yapılan Aksaray halkının görme engelli profilinin oluşturulması ve tarama çalışmaları sırasında Üniversitemiz öğrencilerinden yardım alınması konusunda karara varılmıştır.

·         İlimizde Nisan 2009 yılında kurulmuş olan ve kurulduğu günden itibaren Aksaray Halkını bu özür durumuna ilişkin bilgilendirmek amaçlı televizyon programları yapmış, Aksaray halkının görme özürlü profili tarama çalışmaları için Avrupa Birliği Projelerinden yararlanmaya çalışan Altı Nokta Körler Derneği ile görüşmeler yapılmıştır

·         5-6 Mart 2009 tarihinde İstanbul Üniversitesinde yapılan III. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayına üniversitemizi temsilen Eğitim Fakültesinde görevli öğretim üyemiz  Yard. Doç..Dr.Banu Yaman ve Arş. Gör. Gülçilem Şahin katılmışlardır.

·         Üniversitemiz bünyesinde yapılan tarama çalışması sonucunda Fakülte ve Yüksekokullarımızda eğitim gören engelli öğrencilerimiz tespit edildi.

·         Aksaray Üniversitesindeki mevcut engelli sayısı ve niteliğine ilişkin değerlendirmelerin ardından gelecek dönemlerde bu konuya ilişkin neler yapılabileceği adına bir ön çalışma yapıldı.

 


 

Üniversitemiz kampüsünde görme engelliler için ulaşılabilirliği ve erişimi kolaylaştıracak hissedilebilir zemin çalışmaları başlamıştır.

Üniversitemiz bünyesinde 10- 16 Mayıs 2014 Engelliler haftası nedeniyle öğrencilerimize yemek düzenlenmiştir.

Üniversitemiz Engelsiz Asü Birim yönetimi Atatürk Üniversitesinde düzenlenen 8. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayına birim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Songül GİREN, İnş. Müh. Suat KAYMAKÇI ve Öğ. Gör.Yurdagül ÇÖLGEÇEN katılmıştır.

Üniversitemiz Engelsiz Asü Birim yönetimi Afyon Kocatepe Üniversitesinde düzenlenen 11. Engelsiz Üniversite Bölge Toplantısına birim üyelerinden Araş. Gör. Dudu Merve LENGER katılmıştır.

2013- 2014 Eğitim –Öğretim yılında Üniversitemiz bünyesinde Kütüphanede kullanılmak üzere görme engelli öğrencilerimiz için ekran büyütme yazılım programı, sesli ekran okuma yazılım programı ve görme engelli öğrencilerimiz için kitap tarayıcı alınmıştır.

Üniversitemiz Engelsiz Asü Birim yönetimi Mevlana Üniversitesinde düzenlenen 10. Engelsiz Üniversite Bölge Toplantısına birim üyelerinden Psikolog Buket VAZGEÇER katılmıştır.

Üniversitemiz Engelsiz Asü Birim yönetimi Dumlupınar Üniversitesinde düzenlenen 9. Engelsiz Üniversite Bölge Toplantısına birim üyelerinden Araş. Gör. Çağla ÖZGÜR YILMAZ katılmıştır.

·       AKSARAY ÜNİVERSİTESİNDE OKUYAN ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN SORUNLARINAYÖNELİK ANKET FORMU

·         AKSARAY ÜNİVERSİTESİNDE OKUYAN ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN SORUNLARINA YÖNELİKANKET ÇALIŞMASI

·         SONUÇ