Hakkımızda

Aksaray Üniversitesi engellilerin topluma etkin ve tam olarak katılımına olanak sağlamanın bir yükümlülük olduğu bilinciyle erişilebilir bir yükseköğretim kurumu olma sorumluluğunu taşımaktadır. Bu amaçla Üniversitemiz Senatosu’nun kararıyla ENGELSİZ AKSARAY KOMİSYONU (EAK) kurulmuş ve 14.05.2009 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. 

2008–2009 eğitim-öğretim yılından itibaren Aksaray Üniversitesinde öğrenimine devam eden öğrenci ve çalışan olmak üzere engelli bireylere ulaşılması için çalışmalar yapılmaktadır. Amacımız, eğitimine devam eden ve çalışan tüm engellilerin, bilgi ve becerilerini en etkin şekilde kullanarak eğitime, öğretime, sosyal yaşama ve kültürel alanlara eşit bir şekilde katılımlarına destek sağlamaktır.

                                                               ‘‘Daha İyi Bir Gelecek İçin, Önceliğimiz Sizlersiniz’’