Kanun,Yönetmelik ve Yönergeler

 Yasal Düzenlemeler 

 

 • Özürlülük Konusundaki Ulusal Mevzuat'a ulaşmak için: www.ozida.gov.tr/mevzuat
 • A)KANUNLAR
   • 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
  • 571 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
  • 572 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
 • B) YÖNETMELİKLER
 • Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma Ve Koordinasyon Yönetmeliği
 • İş Kanunu 
 • Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik
 • Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlü Ve Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği
 • Özürlüler Veritabanı Oluşturulmasına ve Özürlülük Bilgisinin Nüfus Cüzdanında Yer Almasına Dair Yönetmelik
 • Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
 • Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik
 • Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
 • 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Özürlü Ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik
 • Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği
 • Özürlülük Konusundaki Ulusal Mevzuat'a ulaşmak için: www.ozida.gov.tr/mevzuat T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı  http://www.ozida.gov.tr  
 • 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 • Ulaşılabilirlik kılavuzu  http://www.ulasilabilirturkiye.gov.tr/index.htm
 • Yerel yönetimler için özürlülere yönelik fiziki ve mimari düzenleme kılavuzu http://www.mimarlarodasi.org.tr/
 • İBB imar yönetme yönetmeliği
 • 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Karayolları
 • Trafik Kanunu
 • GENELGELER
 • Kamu Binaları, Kamuya Açık Alanlar ve Toplu Taşıma Araçlarının Özürlülerin Kullanımına Uygun Duruma Getirilmesi ile İlgili 2006/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
 • Özürlü İstihdamı ile İlgili 2006/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
 • 2005 Özürlülerin İstihdam Yılı Genelgesi