Sınav Uyarlamaları

ENGELSİZ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ AKSARAY ÜNVERSİTESİ BİRİMİ

 

·         Sınavlarda Yapılacak Uyarlamalar

 

·         Ek Süre:

 

·         Sınavlarda ek süre verilmesine yönelik düzenlemelerde öğrencinin size, özel gereksinimini bildirmiş olmasına dikkat ediniz

·         Sınav tarihinden önce özel gereksinimini bildirmesi durumunda, öğrenciye sınavlarda ek süre verilebilir. Bu süre genellikle normal sınav süresinin 1.5 ya da 2 katı daha uzundur. Özel gereksiniler için yapacağınız her tür uyarlama bireysel ve öğrencinin engel türüne göre değişiklik gösterebilir.

·         Öğrencinin gereksinimi (görme ve işitme engeli olan, fiziksel engeli veya birden fazla engeli bulunan öğrenciler için) bireysel isteği göz önünde bulundurularak ayrı bir derslikte sınav uygulanabilir.

 

·         Fiziksel çevre

 

·         Sınavın uygulandığı ortamın özellikleri (işitme engeli için gürültü durumu, cihaz kullanım gereksinimi, yalıtım özellikleri; görme engeli açısından aydınlanma durumu, teknoloji kullanımına uygunluğu, fiziksel engeli olan öğrenciler açısından zeminin kaygan olup olmaması, erişebilirliği) değerlendirilmelidir.

·         Sınavın yapılacağı tarih, saat ve yer bilgilerini mail aracılıyla ya da bilgisyar ortamında paylaşsanız dahi mutlaka sözlü olarak duyuru yapınız.

·         Gerektiğinde fakülte yönetiminin bilgisi dahilinde, öğrencinin gereksinimine yönelik alacağınız kararla sınavların ara verilerek uygulanmasına özen gösterin (uzun ve kapsamlı sınavları bölümlere ayırarak uygulayınız)

·         Her değerlendirme için dönütlerinizi özel gereksinimi olan öğrenciye bireysel olarak mutlaka veriniz. Böylece bir sonraki değerlendirme için öğrencinizin ne tür değişikliklere ihtiyacı olduğu konusunda yapacağınız düzenlemeleri daha iyi belirleyebilirsiniz.

·         Sınava Ara Verme

 

·         Sınavlar, iki aşamalı uygulandığında öğrenciler için mola süreleri düzelenebilir. Aynı gün teorik ve uygulama sınavı yapılacaksa

·         Derslikler, sınav esnasında öğrenci gereksinimine göre (fiziksel engeli olan öğrenciler için)  1-2 dakikalık ara düzenlenbilir. Bu düzenleme tüm öğrencilerin sınav süresine etki etmez. Sınava hangi satte başladıysa öğrenci o süre üzerinden değerlendirilebilir.

·         Derse giren diğer öğretim elemanları sınavların süresi ve uygulamaya yönelik planlarını dönem başında onaylanmak suretiyle birim yöneticilerine sunmalısınız. Ders sorumlusu olarak sınavlarınızda görev alacak gözetmen ve salon başkanlarına öğrenciniz hakkında mutlaka bilgilendirme yapınız. Kullanacağı bir destek teknoloji materyallerini (bilgisayar, Braille yazılımı, Jaws programı, büyüteç, teyp gibi) kullanmasına resmi ve onaylı izni olduğunu bilmeyen bir gözetmen özel gereksinimi olan öğrencinin eşit sınav hakkına engel olabilir.

 

·         Teknolojik Destek 

 

·         Öğrencilerinizin gereksinimleri doğrultusunda dönem başında sınavlarda kullanmak istedikleri (Braille yazılımı, öğrencinin kullandığı laptopta yazma dilini sese çeviren program (JAWS) varsasınavlarını bilgisayar, laptop kullanarak) yardım teknolojisi ile yanıtlama fırsatı sağlayınız.

·         Kendi ders içeriğinize uygun teknoloji kullanımını belirleyiniz. Sayısal ağırlıklı işleme dayalı ders için hesap makinesi gerekiyor mu? Teknik çizim odaları, labarotuvarlar ve dersliklerde hangi materyaller var? Siz derslerinizi için aynı yardım teknolojisi yardımıyla işleyecek misiniz?.

·         Yardım teknolojisini kullanarak uyarlama yapabilmek, en az bir iki hafta farkındalık programına katılma ve bilgi almış olmayı gerektirir.

·         Bazı öğrenciler okuyucu desteği, not tutucu akran desteğine ihtiyaç duyabilir. Sınav esnasında isterse akran yazıcı desteği alabilir, bu konuda döenm başında özel gereksinimi olan öğrencinize farklı sınıf /bölüme dvam eden gönüllü akran belirleyiniz.

·         Sınavlarda öğrenci için yüksek sesle etkili okuma yapabilecek, özellikle yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden destek alabilirsiniz. Bu konuda akran desteği sağlayacak kişinin alanda yetişmiş olmasına dikkat ediniz, terminoloji konusunda farklı bir alanda mezun olan kişiyi yetiştirmek için daha uzun süreye ihtiyacınız olabilir. Örneğin Fen Edebiyat Faküktesi Kimya veya Fizik bölümünde okuyan bir öğrenci için Fen Bilgisi Öğretmenliği’nde geçen terminoloji tanıdık olabilir ancak, Sınıf Öğretmenliğinde okuyan bir öğrencinin İnşaat Mühendisliği alanındaki terminolojiyi kullanması zordur.

·         Sınavlarda kullanılacak derslik, labaratuvaları tanıtıcı, dönem başında oryantasyon eğitimi yapınız.

·         Öğrencinin okuyacağı kitapların Braiille formatında olup olmadığını dönem başında yayınevlerinden araştırınız.

·         Öğrenci istediğinde ses cihazı ile dersi ayıt etme isteyebilir. Bu duruma, fakülte yönetimi ile görüşerek onaylı bir sözleşme dahilinde izin veriniz.

·         Tüm öğrenciler için üniversite öğreniminin mesleki, kişisel, sosyal ve psikoloji gelişimi etkilediğini, beklentilerin yer aldığı bir dönem olduğu unutulmamıdır. Anabilm Dalı, Bölüm ve Fakülte içerisinde öğretim elemanılarının ders sorumluluklarının, öğrencilerin farklılıkları ve gereksinimlerine göre hazırlıklarının paylaşılmasına dayalı bir paylaşım ağı oluşturunuz. Hangi öğrencinin gereksinimine yönelik dersinizle ilgili ne tür değişiklik yaptınız? Hangi materyali kullandınız? Neden ve Niçin sorularına ortak yanıtlar veriniz. Bu paylaşımın yapılması, öğretim elemanının işitme, görme, fiziksel ya da farklı bir engele ait tanısı olan öğrenciler için uyarlama yapması gerektiği anlayışını benimsemesini sağlar.

·         Fakülteye kayıt yaptıran her bireyin eğitim hakkı olduğunu, bu hakkın kendisine sağlanarak, gereksinimlerine en iyi cevabı verecek eğitim ortamı yaratma sorumluluğunuz olduğu tüm öğretim elemanlarının kabul etmesi gereklidir. 

·         Başarı ya da başarısızlık sadece bireyin özelliklerine göre değişiklik göstermez. 

·         Dersin gerekleri, öğrenciden beklentileriniz, belirlenen başarı ölçütleri, başarıyı nasıl değerlendirileceğinizi içeren bir bilgilendirme yazısını dönem başında paylaşınız.

·         Dönem başında bu bilgilendirme her öğrencinin kendisinden bekleneni ve bu ölçütleri karşılamasında nasıl bir yol izlemesi, bunun için hangi desteklere ihtiyacı olduğunu belirlemesi ve ilgili kişi (danışman, ders sorumlusu gibi) paylaşmasını sağlar. Ayrıca öğrenciyi cesaretlendirmenizde katkı sağlar.

·         Ders içeriklerinde ve sınavlarda düzenleme yapabilmek için özel gereksinimi olan öğrenciden, gereksinim türüne ve hangi desteğe ihtiyacı olduğuna yönelik bilgi isteyiniz. Sadece size özel gereksinimini belgelendiren öğrenci için değişiklik/düzenleme yapma sorumluluğunuz vardır.