Aksaray Üniversitesi
ASÜ Engelli Öğrenci Birimi
Mevzuatlar

Aksaray Üniversitesi Engelli Öğrenci Sınav Uygulamaları Yönergesi

Aksaray Üniversitesi Engelli Öğrenci Sınav Uygulamaları Yönergesi

Engelli mevzuatı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve değişikliklerle birlikte sürekli olarak güncellenen engellilere ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatın toplu olarak bulunduğu portaldan yararlanılarak oluşturulmuştur.
Bu sayfada; eğitim, istihdam ve erişilebilirlik alanlarında en fazla ihtiyaç duyulan mevzuat bağlantılarına yer verilmiştir.

Mevzuat linkleri

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme

Engellilerin Haklarına İlişkinSözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasınınn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Engelliler Hakkında Kanun

Milli Eğitim Temel Kanunu

Özel Öğretim Kurumları Kanunu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli Mevzuatı Sayfası

Özel Eğitim Hakkında Kanun HükmündeKararname

Milli Eğitim Bakanlığı YaygınEğitim Kurumları Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları EngellilerDanışma ve Koordinasyon Yönetmeliği

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavıve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik