Aksaray Üniversitesi
ASÜ Engelli Öğrenci Birimi
Mevzuatlar

Engelli mevzuatı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve değişikliklerle birlikte sürekli olarak güncellenen engellilere ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatın toplu olarak bulunduğu portaldan yararlanılarak oluşturulmuştur.
Bu sayfada; eğitim, istihdam ve erişilebilirlik alanlarında en fazla ihtiyaç duyulan mevzuat bağlantılarına yer verilmiştir.

Mevzuat linkleri

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasınınn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Engelliler Hakkında Kanun

Milli Eğitim Temel Kanunu

Özel Öğretim Kurumları Kanunu

Devlet Memurları Kanunu

İş Kanunu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli Mevzuatı Sayfası

Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Hakkında Yönetmelik

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik 

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik

Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik

2008/60 sayılı Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları konulu M.E.B. genelgesi