Aksaray Üniversitesi
ASÜ Engelli Öğrenci Birimi
Hakkımızda

Hakkımızda

Aksaray Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, Aksaray Üniversitesi Senatosunun kararı ile 2009 yılında kurularak Aksaray Üniversitesinde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur. Doğrudan Rektörlük makamına bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

Amaçlarımız

Aksaray Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi olarak, engelli öğrencilerimizin üniversitedeki olanaklara ve hizmetlere eşit erişimlerini sağlamayı ve ihtiyaç duydukları alanda gelişimlerini destekleyici çalışmalar yapmayı amaçlamaktayız.

Bu amaçla;

Engelli öğrencilerimizin çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları güçlükleri belirlemeye, belirlenen ihtiyaçların karşılanmasına ve güçlüklerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmaktayız.

Özel gereksinimli öğrencilerimizin akademik süreçleri en ideal şekilde yürütebilmeleri için destek vermekteyiz. Destekleyici ve iyi kaynaklarla donatılmış bir öğrenme ortamı sağlayarak akademik başarı ve eğitimler önündeki kısıtlamaları kaldırmak, öz-farkındalıklarını ve birey olarak bağımsızlıklarını geliştirmelerine yardımcı olmaktayız.

Engelli öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları fiziksel, akademik ve sosyal destekler konusunda öğretim elemanlarına yönelik destek hizmetleri geliştirmekteyiz.

Üniversite çalışanlarının ve öğrencilerin engellilikle ilgili farkındalık ve bilinç düzeyini artırmaya, engelli bireylere yönelik olumlu tutum geliştirmeye yönelik hizmetler geliştirmekte; uygulamalarını gerçekleştirmekte ve değerlendirmekteyiz.

Engel / yetersizlik durumunu Engelli Öğrenci Birimi’ne bildirip tespit ettirmek veya ettirmemek öğrencinin kararıdır. Engelli Öğrenci Birimi tarafından ancak tespit edilen öğrencilere istekleri doğrultusunda destek verilecektir.

 

Aksaray Üniversitesinde “Engelsiz” bir akademik yaşam için özel gereksinimli öğrencilerimizin “Engelli Öğrenci Destek” birimine başvurması gerekmektedir.